Forest

VÅR VISION:
För att vår jord ska vara ett blomstrande system av rent vatten, jord och luft.
För att våra samhällen ska arbeta tillsammans för att försköna vår planet.
Att utbilda människor om vikten av att inte förorena.
Att lämna den bästa miljön för kommande generationer.
 

VÅRT UPPDRAG:
World Reform Project är en miljövänlig 501(c)(3) ideell organisation som syftar till att utbilda och inspirera världen genom samhällsengagemangsprojekt som påverkar vår jord positivt. Vi tror att med rätt utbildning och information kan vi ena våra samhällen för att arbeta tillsammans för en gemensam sak,
vända klimatförändringarna.


VÅRA VÄRDERINGAR:
Hållbarhet 
Utbildning
gemenskap
Positivitet
Roligt